Anwenden

Cathrinesminde Teglværk

Grundlagt: 1732.
Nedlagt: 1968.
Teglværkstype: Til 1892 kammerovn. Siden ringovn.
Produkter: Tagsten, mursten og drænrør.
Ansatte 1895: 13.

Den centrale ringovnsbygning med skorsten er omgivet af tørrelader. Teglværket var i drift i 236 år. De sidste årtier overlevede værket på en nicheproduktion af drænrør. Cathrinesminde blev restaureret fra 1986-93 og er nu teglværksmuseum.
Huset her ved vejkanten var arbejderbolig med tre lejligheder. Der er mange lignende huse i området. Som regel er de ombygget til ukendelighed. Bag værket skimtes en tilgroet lergrav. Den røde villa på bakken er den tidligere ejerbolig. Molen har været forlænget med en lige så lang afskibningsbro.